Waarom zet Hilversum in op Smart City?

Het gebruik van data en digitale technologie wordt door gemeenten meer en meer ingezet om het welzijn voor bewoners, bezoekers en ondernemers te verbeteren. Deze ontwikkeling noemen we Smart City.

Een voorbeeld hiervan is het slimme stoplicht dat zorgt voor een betere doorstroming. Hulpdiensten krijgen voorrang en zijn hierdoor sneller op locatie en groepen fietsers veroorzaken een groene golf. Een ander voorbeeld is het meten van onze luchtkwaliteit. Dit geeft jou als bewoner inzicht in de invloed van je leefomgeving op je gezondheid, en geeft de brandweer nuttige informatie bij calamiteiten of brand. Smart City draagt ook bij aan duurzaamheid en de veiligheid op straat. Denk aan energiezuinige straatverlichting die automatisch feller wordt op het moment dat iemand langsloopt. Hilversum kan deze slimme toepassingen goed gebruiken! Een korte uitleg van het concept, waarbij allerlei data uit de stad samenkomt op een Smart City Platform, vind je hier.

Hoe bouwen we samen aan de slimme stad?

Smart City is gebaseerd op het samenbrengen van data, grotendeels afkomstig van sensoren.

Alle Nederlandse steden zetten in op data, waarbij ze ontdekken dat dit een complexe operatie is. De kans op succes neemt toe als we heldere doelen stellen, bewoners nauw betrekken en externe expertise inzetten.

 

Heel belangrijk is daarom het voeren van het gesprek met de gebruikers van de stad. In 2017 zijn we daarmee begonnen, en het aantal Hilversummers dat met ons meedenkt groeit nog steeds. In zogenaamde meetups delen we kennis en gaan we na waar de behoefte ligt. De centrale vraag: wat kan slimmer in de stad? Daarnaast werken we aan de inrichting van het HilversumLab. Een centrale, toegankelijke plek waar jong en oud ideeën kunnen opperen en verkennen. Het HilversumLab zal gaan over meer dan alleen Smart City; goede ideeen hebben meer kanten dan alleen technologie.

 

Bij de ontwikkelingen in Hilversum zijn zeven bedrijven betrokken die vooroplopen op Smart City-gebied: Atos, Dynniq, Esri, Sorama, Sustainder, ViNotion en VodafoneZiggo. Zij vormen een krachtig consortium dat meedenkt met de gemeente en in staat is praktische Smart City toepassingen te realiseren.

Hoe gaan we om met dataveiligheid, privacy en inclusiviteit?

Voor zowel de gemeente als de betrokken bedrijven zijn deze onderwerpen essentieel. Met de gemeenteraad zijn heldere afspraken gemaakt over hoe we hiermee omgaan.

Om met privacy te beginnen: de data op het Smart City platform is niet persoonsgebonden. Als er toch twijfel is over de privacy-vriendelijkheid van een toepassing vindt vooraf een gesprek plaats met de raadscommissie Economie & Bestuur. Bij controle op privacy en dataveiligheid en inclusiviteit zijn zowel interne als externe experts betrokken. We kiezen nadrukkelijk voor een transparante, inzichtelijke opbouw van het Smart City platform. Daarom werken we aan een openbaar toegankelijk register waarin onze sensoren, onze actieve toepassingen en onze datasets te vinden zijn. Een voorlopige versie vind je onderaan deze webpagina. Klik op ‘Achtergrond Smart City algemeen’. In november wordt een meer uitgebreide versie gepubliceerd.

Om data toe te laten en toepassingen op het Smart City platform te kunnen laten draaien hebben we dataprincipes geformuleerd. Hiermee willen we de toegankelijkheid, dataveiligheid en privacy voor onze inwoners waarborgen. Een link naar de dataprincipes vind je onderaan deze webpagina. Klik op ‘Achtergrond Smart City algemeen’.

 

Met het Stadspanel data gaan we nog een stap verder. Dit panel bestaat uit tien Hilversummers die letten op dataveiligheid, privacy en inclusiviteit. Burgers die vragen of zorgen hebben kunnen zich tot dit panel richten. Ook gaat het Smart City team met het panel in gesprek bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen, zoals de druktemeter die op 6 oktober zal worden gelanceerd. Het adres van de website van het Stadspanel data volgt binnenkort.

 

Wil je op de hoogte blijven? Of met ons meedenken? Mail ons op: smartcity@hilversum.nl

Waaraan werken we op dit moment?

Op dit moment wordt op verschillende plaatsen de luchtkwaliteit gemeten. Het resultaat daarvan is later dit jaar zichtbaar op een kaart en dashboard. Daarnaast is een app ontwikkeld waarmee inwoners zelf beschermde bomen in kaart kunnen brengen. Op 7 oktober wordt de druktemeter actief. Daarmee kun je op elk moment zien hoe druk het is in het centrum, wat helpt infectierisico’s terug te brengen.

Deze toepassingen worden verzameld op het Smart City platform ‘Open Hilversum’. Dit platform is in ontwikkeling; op deze plek vind je een eerste versie.

 

Heb je zelf ideeën over toepassingen? Stuur ons een bericht en we gaan graag met je in gesprek! Mail ons op: smartcity@hilversum.nl.

Contact

Wil je op de hoogte blijven of met ons meedenken? Mail ons op smartcity@hilversum.nl