Waarom zet Hilversum in op Smart City?

Sinds er steden zijn zetten we ons in om het welzijn voor bewoners, bezoekers en ondernemers te verbeteren. Vandaag de dag doen we dit meer en meer door het gebruik van data en nieuwe technologie. Deze ontwikkeling noemen we Smart City.

Een voorbeeld is het slimme stoplicht dat zorgt voor een betere doorstroming. Hulpdiensten zijn hierdoor sneller op locatie en groepen fietsers veroorzaken een groene golf. Een ander voorbeeld is het meten van onze luchtkwaliteit. Dit geeft jou als bewoner inzicht in de invloed van je leefomgeving op je gezondheid, en geeft de brandweer nuttige informatie bij calamiteiten of brand. Smart City draagt ook bij aan duurzaamheid en de veiligheid op straat. Denk aan energiezuinige straatverlichting die automatisch feller wordt op het moment dat iemand langsloopt. Een korte uitleg van het concept, waarbij allerlei data uit de stad samenkomt op een Smart City Platform, vind je hier.

Hoe bouwen we samen aan de slimme stad?

Smart City is gebaseerd op het samenbrengen van data, grotendeels afkomstig van sensoren.

Vrijwel alle Nederlandse steden zetten hierop in, waarbij ze ontdekken dat dit een complexe operatie is. De kans op succes neemt toe als we heldere doelen stellen, bewoners nauw betrekken en externe expertise inzetten.

 

Heel belangrijk is het voeren van het gesprek met de gebruikers van de stad. In 2017 zijn we daarmee begonnen, en het aantal Hilversummers dat met ons meedenkt groeit nog steeds. Met ingang van september 2019 organiseren we elke twee maanden een zogenaamde Meetup. We delen daarin kennis, en gaan na waar de behoefte ligt; wat kan slimmer in de stad? Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid van een Smart City Lab; een centrale, toegankelijke plek waar jong en oud ideeën kan opperen en verkennen.

 

Tegelijkertijd overlegt het team intensief met zeven bedrijven die gelden als voorlopers op Smart City-gebied: Atos, Dynniq, Esri, Sorama, Sustainder, ViNotion en VodafoneZiggo. Zij vormen een krachtig consortium dat meedenkt met de gemeente en in staat is praktische Smart City toepassingen te realiseren.

Hoe gaan we om met dataveiligheid, privacy en inclusiviteit?

Deze drie onderwerpen zijn essentieel, zowel voor de gemeente als voor de zeven genoemde bedrijven. Met de Hilversumse gemeenteraad zijn dan ook heldere afspraken gemaakt over hoe we hiermee omgaan.

In principe is de data op het Smart City platform niet persoonsgebonden. Bij grensgevallen vindt voor ontwikkeling van een toepassing eerst een gesprek met de raadscommissie Economie & Bestuur plaats. Bij de controle op deze thema’s is zowel een interne als een externe privacy-expert betrokken. Daarbij komt dat we kiezen voor een transparante, inzichtelijke opbouw van het Smart City Platform. Zo bevat het naast een register waarin alle toepassingen te vinden zijn, ook een register waarin alle datasets te vinden zijn. Deze registers zijn openbaar toegankelijk.

 

Met het Stadspanel Data gaan we nog een stap verder. Dit panel bestaat uit Hilversummers die kritisch staan tegenover dataveiligheid, privacy en inclusiviteit. Burgers die vragen of zorgen hebben kunnen zich tot dit panel richten. Ook gaat het Smart City team met het panel in gesprek bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen.

 

Wil je op de hoogte blijven? Of met ons meedenken? Mail ons op: smartcity@hilversum.nl

Waaraan werken we op dit moment?

In de komende maanden werken de gemeente en de zeven consortiumpartners een samenwerkingsovereenkomst uit. Deze is erop gericht om samen tot eind 2024 een aantal nuttige Smart City toepassingen te ontwikkelen.

Ook onderzoeken we met welke toepassingen we al in 2019 kunnen starten. Tijdens een aantal Meetups bespreken we deze verkenning graag met de betrokken Hilversummers.

 

Wil je op de hoogte blijven? Of met ons meedenken? Mail ons op: smartcity@hilversum.nl

Contact het Smart City team

Wil je op de hoogte blijven of met ons meedenken? Mail ons op smartcity@hilversum.nl